Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe  -  Projekt "Dostępna Szkoła":

 

(21.03.2023 r.) Przeprowadzenie kursu prowadzenia terapii metodą EEG-biofeedback (I stopień) oraz przeprowadzenie kursu prowadzenia terapii metodą EEG-biofeedback (II stopień) (1K):

 

- Zapytanie ofertowe nr 11.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 11.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

 

(22.02.2023 r.) Przygotowanie  i przeprowadzenie szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  nt.: ”Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” dla pracowników pedagogicznych  i niepedagogicznych (25 osób – 23K, 2M):

 

- Zapytanie ofertowe nr 4/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 4/2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

 (22.02.2023 r.) Przygotowanie  i przeprowadzenie szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  nt.: „Szkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do czytania i zrozumienia” dla (17 osób – 15K, 2M):

 

- Zapytanie ofertowe nr 3/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 3/2023  wraz z załącznikami  /wersja edytowalna/ - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

 (21.02.2023r.) Przygotowania  i przeprowadzenie specjalistycznego kursu dla jednego nauczyciela (1K), "Kurs z zakresu metody TOMATISA" I poziom:

 

- Zapytanie ofertowe nr 5/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 5/2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/ - pobierz.

 - Protokół wyboru - pobierz.

 

  (01.12.2022 r.) Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na potrzeby dostosowania obszarów architektonicznych budynku szkoły w celu osiągnięcia dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym.

 

- Zapytanie ofertowe Nr ZSS 271.5.2022  - pobierz;

 - Protokół wyboru - pobierz.

 

 (23.11.2022r.) Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: "Uzupełnianie programów nauczania o uniwersalne instrumenty wsparcia".

- Zapytanie ofertowe 1/2022/DostępnaSzkoła - pobierz;

- Formularz ofertowy - pobierz;

- Wzór umowy  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.