Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Warcie oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ZSS w Warcie wraz z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej i architektonicznej.