Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O placówce

O placówce

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

 

Nasza szkoła jest specjalistyczną placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem. Warunkiem przyjęcia do placówki jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

 

 

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 mogą uczęszczać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący oraz z:

 

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
 • autyzmem,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

 

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy może uczyć się młodzież z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • autyzmem, 
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • afazją oraz uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący.

 

Na terenie placówki organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przeznaczone dla najmłodszych, do momentu osiągnięcia dojrzałości szkolnej) oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

 

Zapewniamy naszym wychowankom:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej oraz dla osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zespołem Williamsa, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • indywidualizację programów nauczania uwzględniających potrzeby i możliwości ucznia,
 • nauczanie indywidualne w domu rodzinnym.

 

W zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego, w edukacji i terapii stosujemy:

 • alternatywne sposoby komunikacji (piktogramy, Makaton, PECS),
 • terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną,
 • terapię behawioralną,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • Metodę Dobrego Startu,
 • Metodę Krakowską,
 • dogoterapię, alpakoterapię, hipoterapię,
 • arteterapię, hortiterapię, muzykoterapię, światłoterapię,
 • Metodę Dennisona – gimnastyka mózgu,
 • Metodę „Dotyk i komunikacja” Ch. Knilla,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

 

 

Ponadto umożliwiamy:

 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na miarę swoich możliwości.

 

Dążymy do wszechstronnego rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby uzyskała samodzielność w miarę indywidualnych możliwości oraz poczucia własnej tożsamości i wartości.

 

Gwarantujemy:

 • zrozumienie rodziców/opiekunów we wspólnej trosce o prawidłowy rozwój ich dzieci,
 • wsparcie dla rodziców/opiekunów w kontaktach z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,
 • zajęcia w mało licznych klasach,
 • przyjazną i rodzinną atmosferę,
 • atrakcyjne zajęcia,
 • bezpłatny dowóz uczniów,
 • darmowe podręczniki szkolne,
 • ciepły posiłek.