Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego nasi uczniowie mogą uzyskać wsparcie i pomoc w trudnych dla nich sytuacjach. Uczniowie znajdują tutaj możliwość uwolnienia trudnych i nieprzyjemnych dla nich emocji. Zawsze mogą liczyć na rozmowę i przyjazne traktowanie.

Pedagog i psycholog szkolny prowadzą zajęcia edukacyjne podczas indywidualnej pracy z uczniem, jak i z całym zespołem klasowym. Zajęcia klasowe i indywidualne mają na celu kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Podczas spotkań uczniowie kształtują umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. Zwracana jest również uwaga na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, szczególnie w sytuacjach trudnych, gdzie dominują emocje nieprzyjemne.

Uczniowie podczas zajęć ze specjalistami rozwijają również kompetencje poznawcze takie jak pamięć, uwaga, myślenie logiczne, koncentracja czy język. Specjaliści szkolni biorą także udział w interwencjach wychowawczych na terenie szkoły, prowadzą mediacje, gdy pojawiają się sytuacje konfliktowe między uczniami, udzielają także konsultacji dla rodziców oraz wystawiają opinie o uczniu na wniosek rodzica czy instytucji.

Pedagog oraz psycholog szkolny pełną dyżur dla rodziców/ opiekunów naszych uczniów w każdy czwartek, w godzinach 15:00-16:30.