Zamówienia publiczne

Projekt "Dostępna Szkoła":

1. Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: "Uzupełnianie programów nauczania o uniwersalne instrumenty wsparcia".

- Zapytanie ofertowe 1/2022/DostępnaSzkoła - pobierz;

- Formularz ofertowy - pobierz;

- Wzór umowy  - pobierz.