Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Patron

Patron

Obraz przedstawiający portret  Marii Konopnickiej.

 

"Pójdź dziecię,
ja Cię uczyć każę"

 

/Maria Konopnicka/

 

 

 

Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. W 1849 roku rodzina Konopnickich sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła swoje dzieciństwo i młodość. W latach 1855-1856 uczyła się w Warszawie na pensji. Po ślubie z Jarosławem Konopnickim w 1862 zamieszkała w Bronowie, a potem w pobliskim Gusinie. Urodziła 8 dzieci, wychowywała 6, utrzymywała się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku. Jednym z argumentów, które wpłynęły na wybór poetki był fakt posiadania przez nią niepełnosprawnej córki. Z powodu ciężkich warunków życiowych przeniosła się wraz z dziećmi do Warszawy. Często bywała w Sieradzu, Warcie i pobliskiej Górze. Maria Konopnicka była poetką, nowelistką, pisarką dla dzieci, krytykiem, publicystką i tłumaczką. Obok uprawiania twórczości literackiej aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno – kulturalnym. Twórczość pisarki jest różnorodna. Napisała powieść baśniową dla dzieci:  "O krasnoludkach i sierotce Marysi", liczne wiersze patriotyczne m. in.: "Rota", czy "Pieśni o domu" oraz nowele "Dym", "Nasza szkapa", "Mendel Gdański". Cykle pieśni ludowych: "Z łąk i pól" oraz "Na fujarce" przyniosły jej dużą popularność i miano pieśniarki ludu polskiego. W swych utworach protestowała przeciwko krzywdzie ludzkiej, ukazując niedolę najuboższych warstw społecznych, a zwłaszcza dzieci. W uznaniu pisarskich zasług społeczeństwo polskie ofiarowało jej dworek w Żarnowcu. Zmarła w 1910 r. we Lwowie.

 

             W roku szkolnym 2008/2009 postanowiliśmy rozpocząć procedurę nadania imienia szkole. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do tej akcji całą naszą szkolną społeczność, tj. rodziców, uczniów i nauczycieli. W pierwszym etapie uczniowie, rodzice i nauczyciele wyłonili swoich kandydatów na patrona szkoły. Realizacja drugiego etapu polegała na uruchomieniu procesu przybliżenia wybranych kandydatów i przeprowadzenia ogólnoszkolnych wyborów na patrona szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali plakaty, gazetki i prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Działania te przybliżyły całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona i przygotowały do wyboru jednego kandydata. W lutym 2009 roku przeprowadzono tajne głosowanie wśród całej społeczności szkolnej. W wyniku tego głosowania największą liczbę głosów zdobyła kandydatura Marii Konopnickiej. Dzień 13 października 2009 roku stanowił doniosły moment w dziejach szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w ZSS w Warcie otrzymały patrona w osobie Marii Konopnickiej. W tym bowiem dniu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej.