Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca:
Michalina Chojnacka

Zastępca przewodniczącej:
Daniel Marczak
 
Sekretarz:
Bartosz Szczepaniak

 

 

 

Dokumentacja: