Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca:
Patrycja Ławniczak

Zastępcy przewodniczącej:
Bartosz Szczepaniak
Daniel Marczak

 

 

 

Dokumentacja: