Sprzątanie Świata 2023

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.