STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
IX Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele”.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Dzień 12 czerwca 2018 roku nie nastrajał optymistycznie. Od wczesnych godzin porannych nad Parkiem Staromiejskim w Warcie rozciągały się ciemne chmury, z których padał rzęsisty deszcz. W takich okolicznościach atmosferycznych impreza plenerowa nie mogłaby się odbyć. Wtedy pomocną dłoń podał zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem Dyrektor Warckiego Centrum Kultury pan Wiktor Baranowski. Udostępnił bowiem salę teatralną w wyżej wymienionej placówce na występy artystyczne zaproszonych gości. Wszystkie instytucje zostały oczywiście szybko poinformowane o zmianie miejsca uroczystości, dlatego też nikogo z zadeklarowanych gości nie zabrakło na imprezie.
Z niewielkim opóźnieniem, wynikającym z przyczyn logistycznych, IX Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele” został otwarty. W podniosły nastrój uroczystości wprowadził zebranych duet wokalny K&N piosenką „Teraz Ty”, czyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Przegląd rozpoczął się tradycyjnie od części oficjalnej. Wszystkich serdecznie powitali Prezes Stowarzyszenia p. Adriana Dzieran i p. Wiktor Baranowski. Podziękowali przede wszystkim za pozytywny odzew, czego dowodem jest liczna frekwencja na tegorocznej uroczystości.

Współorganizatorami Przeglądu byli, oprócz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie , Warckie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy. Ta uroczystość tradycyjnie odbywała się w ramach Dni Warty.

Przegląd to przede wszystkim prezentacja dorobku artystycznego zaprzyjaźnionych z nami instytucji. Tym razem chęć uczestnictwa w uroczystości wyraziło 12 szkół i 5 innych placówek. Wśród wykonawców można było zobaczyć wychowanków: Zespołu Szkół Publicznych w Warcie, Oddziałów gimnazjalnych przy Zespole Szkół Publicznych w Warcie, Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Jeziorsku, Szkoły Podstawowej w Ustkowie, Szkoły Podstawowej we Włyniu, Szkoły Podstawowej w Cielcach, Szkoły Podstawowej w Kalinowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Na scenie zaprezentowali swoje talenty również: Uczestnicy zajęć artystycznych Warckiego Centrum Kultury, Podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka „w Sieradzu, Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach, Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Na widowni nie zabrakło również Dyrektorów zaproszonych placówek oraz gości, którzy zechcieli uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość. Prowadzący serdecznie powitali p. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie Wiolettę Łajs- Błaszczyk i zastępcę Dyrektora p. Halinę Woźniak, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie p. Agnieszkę Bartosik, p. Tomasza Balińskiego- radnego powiatu sieradzkiego, p. Iwonę Frontczak-Przewodniczącą Gminno-Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz p. Krzysztofa Żubrowskiego - Koordynatora Gminno- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli duchowieństwa w osobach księdza wikarego Jacka Borowskiego z parafii św. Mikołaja Biskupa w Warcie, ojca Faustyna Kuśnierza wraz z braćmi postulantami z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Warcie, przedstawicieli 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w osobach żołnierzy oraz pracowników cywilnych, Prezesa p. Jacka Mikołajczyka i członków Stowarzyszenia Motocyklistów „Sieradzanie”. Prezes Stowarzyszenia powitała również przedstawicieli mediów, panów akustyków oraz panią fotograf – Annę Majewską, która tradycyjnie już uwiecznia naszą uroczystość.

Po części inauguracyjnej przyszedł czas na prezentację dorobku artystycznego wszystkich uczestników Przeglądu. Występujący mogli pokazać „co im w duszy gra” w postaci przedstawienia teatralnego, śpiewu, form tanecznych i recytacji. Podczas krótkich przerw widzów rozbawiali wolontariusze Fundacji Clown i skutecznie zapraszali do wspólnej zabawy. Nieodzownym punktem programu tejże uroczystości jest oczywiście wystawa prac plastycznych. Wyjątkowo w tym roku pogoda nie pozwoliła również na wyeksponowanie prac plastycznych w plenerze. W związku z tym, twórczość plastyczna została zaprezentowana w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Uczestnicy Przeglądu mogli ją podziwiać tuż po występach artystycznych, podczas drugiej części uroczystości. Swoiste dzieła sztuki zostały wykonane przez: pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce oraz uczennicy Szkoły Podstawowej w Kalinowie. Znaczące miejsce w tej ekspozycji zajmowały również prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Tradycją Przeglądu stało się również zapewnienie wszystkim uczestnikom dodatkowych atrakcji. Zebrani, zwłaszcza ci najmłodsi, mogli skorzystać z możliwości artystycznego malowania twarzy. Każdy, bez względu na wiek, otrzymał pamiątkowy balon. Można było się również posilić w postaci słodkich bułek oraz ugasić pragnienie. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Specjalnych, a konkretnie do przyległego ogródka dydaktycznego. Tam na uczestników czekały kolejne niespodzianki. Zaprzyjaźnieni żołnierze cierpliwie odkrywali przed gośćmi tajniki swojego zawodu oraz ukazywali zakamarki wozu bojowego. Natomiast, po raz pierwszy naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie Stowarzyszenia Motocyklistów „Sieradzanie”. Dzięki nim każdy miał możliwość wcielenia się w rolę pasażera motocyklu. Z pewnością była to nadzwyczajna atrakcja. Oczywiście, czynny był punkt gastronomiczny, gdzie serwowano ciepły posiłek, czyli bigos i kiełbaski. IX Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej z pewnością nie odbyłby się bez pomocy i wsparcia osób, instytucji przychylnych Stowarzyszeniu.

Dziękujemy współorganizatorom tegorocznej imprezy: władzom Miasta i Gminy Warta w osobach Burmistrza pana Jana Serafińskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Warta pana Grzegorza Kopackiego. Bardzo dziękujemy panu Dyrektorowi Wiktorowi Baranowskiemu i pracownikom Warckiego Centrum Kultury za owocną współpracę, pozytywne nastawienie do naszych przedsięwzięć. Bardzo dziękujemy za dofinansowanie naszej imprezy przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie i p. Prezes Marię Waliszek oraz komisję Gminno-Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w osobach p. Iwony Frontczak i p. Krzysztofa Żubrowskiego. . Wsparli nas również pan Krzysztof Ogrodowczyk właściciel sieci sklepów „Róża”, Małgorzata Trojanowska właściciel Cukierni, Grzegorz Kopacki i restauracja „Pod Wiatrakiem”, Elżbieta i Andrzej Kopaccy właściciele piekarni „Jeziorsko”, „Wzgórze” szkółka roślin ozdobnych, firma Refabric, Jolanta i Leszek Rostek sklep „Kuferek”. Dzięki ich wsparciu mogliśmy przygotować nagrody i słodki poczęstunek. Jesteśmy wdzięczni również panu Jackowi Majowi - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie za pomoc w organizacji imprezy.
Dziękujemy panu Piotrowi Trojanowskiemu za wsparcie rzeczowe i organizacyjne. Za ugaszenie naszego pragnienia dziękujemy firmie Fortuna – darczyńcom soków na tegoroczną imprezę. Dziękujemy wolontariuszom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, oddelegowanym nauczycielom z Zespołu Szkół Publicznych w Warcie oraz postulantom z Klasztoru O.O. Bernardynów w Warcie. Nasze podziękowania kierujemy również w stronę wolontariuszów z Fundacji Clown oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Proboszczowic. Dziękujemy za współorganizację, wsparcie i pomoc Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych. Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa życzliwość i bezinteresowna pomoc będą nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach.

Napełnieni pozytywną energią z niecierpliwością czekamy na kolejny już Przegląd. Do zobaczenia za rok!