STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele”.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Oto minął, niewiadomo kiedy, kolejny rok i dnia 06 czerwca 2017 roku odbył się ÓSMY już Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”. Zaczęło się od nadziei w pięknej piosence „Only Hope” zaśpiewanej przez Julię Sobczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, potem, jak co roku, występy, prezentacje prac plastycznych i zabawa.

W tym roku na zaproszenie organizatorów, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach RAZEM MOŻEMY WIELE, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz Warckiego Centrum Kultury i Urzędu Miasta i Gminy Warta, zgłosiło swoje uczestnictwo 10 szkół i 5 instytucji. Oto one: Publiczne Gimnazjum w Warcie wraz z Dyrektorem Panią Urszulą Pietrzak,
Zespół Szkół Publicznych w Warcie wraz z Dyrektorem Panem Hubertem Kamolą,
Publicznego Przedszkola w Warcie z Dyrektor Panią Dorotą Banasiak,
Szkoła Podstawowa w Ustkowie wraz z Dyrektorem Panem Andrzejem Piętkiem,
Szkoła Podstawowa w Raczkowie wraz z Dyrektor Panią Danutą Michalak,
Szkoła Podstawowa we Włyniu wraz z Dyrektorem Panią Martą Mrozowską,
Szkoła Podstawowa w Cielcach wraz z Dyrektor Panią Alicją Szewczyk,
Szkoła Podstawowa w Jakubicach wraz z Dyrektor Panią Janiną Kucharską,
Szkoła Podstawowa w Kalinowej wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Bodzioch,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z Dyrektorem Panem Tadeuszem Dolnym,
Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce z Dyrektor Panią Katarzyną Ciesionik,
podopieczni Centrum Psychiatrycznego w Warcie,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łasku wraz z Dyrektorem Panem Krzysztofem Zientalą
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu wraz z Dyrektor Panią Iwoną Górką.
Dodatkowo, ze strony organizatorów imprezę zasilili uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie wraz z Dyrektorem Panią Wiolettą Łajs-Błaszczyk oraz Panią Ewą Kopytek jak również rodzicami i opiekunami, uczestnicy zajęć artystycznych Warckiego Centrum Kultury, podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka” w Sieradzu z Paniami Renatą Sufletą i Małgorzatą Macieszczyk, podopieczni DPS w Sieradzu filia w Rożdżałach wraz z Dyrektor Panią Aleksandrą Mirkiewicz oraz kierownik Panią Beatą Fornalczyk-Jabłońską, podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach z Panią Jolantą Nowicką oraz podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie wraz z Panią kierownik Renatą Wodziak. To uczestnicy występów i konkursów, a wśród przybyłych gości: Pan Starosta Powiatu sieradzkiego Mariusz Bądziora, Pan Wicestarosta Marek Kanicki, Pani Elżbieta Cieślak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Sieradzu, Pani Maria Waliszek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie, Pani Halina Chrebelską Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie, Pan Jan Serafiński Burmistrz Gminy i Miasta Warta, Pan Grzegorz Kopacki Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta, Pan Tomasz Baliński Radny Powiatu Sieradzkiego, Pan Sebastian Brzozowski Komendanta Komisariatu Policji w Warcie, Pani Iwona Frontczak Przewodnicząca Gminno - Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Krzysztof Żubrowski Koordynator Gminno - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Jacek Maj Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, Pan Piotr Trojanowski Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, Państwo Elżbieta i Andrzej Kopackiccy Właściciele Piekarni „Jeziorsko”, ks. Eugeniusz Budkowski Proboszcz Parafii św, Mikołaja w Warcie, Ojciec Sławomir Zaporowski Gwardian Parafii pw. NMP, Ojciec Faustyn Kuśnierz wraz z postulantami z Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Pani dr Monika Cybertowicz Ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Centrum Psychiatrycznego w Warcie, przedstawiciele 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz wielu, wielu sympatyków i przyjaciół, opiekunów i rodziców.

Frekwencja publiczności, jak co roku, była optymalna, a pogoda ustabilizowała się w dolnej strefie stanów średnich, tzn. nie było burzy, ani gradobicia… Impreza została uwieczniona w obiektywie nieocenionej Pani Ani Majewskiej. Nagrody i poczęstunek dla uczestników sponsorowały przedsiębiorstwa: Piekarnia „Jeziorsko”, firma SIMOTTI, firma RESPONSE, PHU Technika ,WZGÓRZE Szkółka Roślin Ozdobnych , Biuro Rachunkowe - Duet, firma REFABRIC, AGROS NOWA Do wysiłku organizacyjnego wnieśli swój wkład Bracia Postulanci Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie oraz wolontariusze Fundacji Clown i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Warty.

W trakcie imprezy wszystkie dzieci mogły pomalować sobie buzie, wyszaleć się artystycznie w „Kąciku Kreatywności”, dostać balonik o wymarzonym kształcie, a także zobaczyć z bliska prawdziwych żołnierzy, przymierzyć prawdziwe hełmy i wejść do wnętrza wojskowego pojazdu.

Podczas, gdy młodzi wykonawcy walczyli z tremą i zaskakiwali choreograficznie oraz wokalnie, wszyscy mogli oglądać niezwykle interesującą wystawę prac artystycznych osób niepełnosprawnych. Wśród eksponatów znalazły się min. prace pensjonariuszy - artystów Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach oraz artystów Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach jak również twórców Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie. Na wystawie znalazły się prace artystyczne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce jak również uczniów Gimnazjum przy Centrum Psychiatrycznym w Warcie, jak również przepiękne prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Impreza udała się snadnie dzięki pełnemu zaangażowaniu organizatorów, którzy w myśl wypowiedzianych w przemówieniu inauguracyjnym przez Panią Prezes Stowarzyszenia RAZEM MOŻEMY WIELE Adrianę Dzieran „Wszelki dyskomfort wynikający z perspektywy wejścia na scenę doraźnie i natychmiastowo leczyli uśmiechem”.