STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
VII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele”.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Dzień 07 czerwca 2016 zapowiadał się wspaniale. Słońce już od rana świeciło pełnym blaskiem. Park Miejski w Warcie od wczesnych godzin porannych zapełniał się najpierw członkami Stowarzyszenia „Razem możemy wiele”- głównie nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych , wolontariuszami, a później gośćmi i uczestnikami Przeglądu. Jak co roku nad całą imprezą czuwał profesjonalny zespół techniczny do spraw akustyki.

W artystyczny nastrój uroczystości wprowadziły zebranych wokalistki chóru z Publicznego Gimnazjum w Warcie piosenką pt. „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.
Przegląd rozpoczął się od części oficjalnej. Wszystkich serdecznie powitała Prezes Stowarzyszenia p. Adriana Dzieran. Podziękowała przede wszystkim za tak liczną w tym roku deklarację udziału w uroczystości. Oznacza to bowiem, iż idea tego typu spotkania integracyjnego ma głęboki sens. Głównym celem Stowarzyszenia "Razem możemy wiele" jest przecież podejmowanie działań wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób o obniżonej sprawności intelektualnej, fizycznej oraz takich, których niesprawność powstała w wyniku wypadku.

Współorganizatorami tegorocznego Przeglądu byli oprócz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele” Zespół Szkół Specjalnych w Warcie , Warckie Centrum Kultury, Urząd Miasta i Gminy Warta oraz po raz pierwszy studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi - wydział zamiejscowy w Opatówku. Ta uroczystość tradycyjnie odbywała się w ramach Dni Warty.

Jak co roku Przegląd to doskonała okazja do zaprezentowania na forum lokalnym dorobku artystycznego różnego typu instytucji. Tym razem na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało 13 szkół i 4 inne placówki. Wśród uczestników można było zobaczyć uczniów:
Publicznego Gimnazjum w Warcie, Zespołu Szkół Publicznych w Warcie,
Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Jeziorsku,
Szkoły Podstawowej w Ustkowie, Szkoły Podstawowej we Włyniu,
Szkoły Podstawowej w Cielcach, Szkoły Podstawowej w Jakubicach,
Szkoły Podstawowej w Kalinowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Warcie, Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku, Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.
Na scenie zaprezentowali swoje talenty również:
Uczestnicy zajęć artystycznych Warckiego Centrum Kultury,
Podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka „w Sieradzu,
Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżałach,
Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach,
Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

Na widowni nie zabrakło również Dyrektorów niektórych zaproszonych placówek oraz gości, którzy zechcieli uświetnić swoją obecnością naszą imprezę na czele z panem v-ce starostą Markiem Kanickim. Wzorem lat ubiegłych, w części oficjalnej nastąpiło podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek. Zarząd Stowarzyszenia poinformował, iż powyższa akcja została sfinalizowana. Łącznie uzyskano tonaż 1950kg. Fundusze ze sprzedaży zostały przeznaczone na rehabilitację podopiecznych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Po części inauguracyjnej przyszedł czas na prezentację dorobku artystycznego wszystkich uczestników Przeglądu. Występujący mogli pokazać „co im w duszy gra” w postaci przedstawienia teatralnego, śpiewu, form tanecznych i recytacji. W czasie imprezy wszyscy zebrani mogli podziwiać wyjątkową wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. Eksponowane prace wykonane były przez: pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie, uczniów Gimnazjum Nr2 przy Centrum Psychiatrycznym w Warcie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Znaczące miejsce w tej ekspozycji zajmowały prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Tradycją Przeglądu stało się również zapewnienie wszystkim uczestnikom dodatkowych atrakcji. W tym roku innowacją i przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” okazał się pokaz baniek mydlanych. Zebrani, zwłaszcza ci najmłodsi mogli także skorzystać z możliwości artystycznego malowania twarzy, wykonania dowolnego rysunku w kąciku kreatywności plastycznej, zapoznania się z tajnikami zawodu żołnierza oraz uczestniczenie w pokazie militariów wojskowych. VII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej z pewnością nie odbyłby się bez pomocy i wsparcia osób, instytucji przychylnych Stowarzyszeniu.

Dziękujemy współorganizatorom tegorocznej imprezy władzom Miasta i Gminy Warta w osobach Burmistrza pana Jana Serafińskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Warta pana Grzegorza Kopackiego. Bardzo dziękujemy panu Dyrektorowi Wiktorowi Baranowskiemu i pracownikom Warckiego Centrum Kultury za owocną współpracę, pozytywne nastawienie do naszych przedsięwzięć.
Bardzo dziękujemy za dofinansowanie naszej imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy Warta oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie. Wsparli nas również pan Krzysztof Ogrodowczyk właściciel sieci sklepów „Róża”, Małgorzata Trojanowska właściciel Cukierni, Grzegorz Kopacki restauracja „Pod Wiatrakiem”, Elżbieta i Andrzej Kopaccy właściciele piekarni „Jeziorsko” sponsorując nagrody i słodki poczęstunek dla uczestników. Dziękujemy panu Jackowi Majowi - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie za pomoc w organizacji imprezy.
Dziękujemy panu Piotrowi Trojanowskiemu za wsparcie rzeczowe i organizacyjne. Za ugaszenie naszego pragnienia dziękujemy firmie Agros Nowa – darczyńcom soków na tegoroczną imprezę.
Dziękujemy Wolontariuszom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie oraz postulantom z Klasztoru O.O. Bernardynów w Warcie. Dziękujemy za współorganizację, wsparcie i pomoc Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych.
W sposób szczególny w tym roku chcielibyśmy podziękować studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi; wydział zamiejscowy w Opatówku, którzy podjęli się współorganizacji dzisiejszego przeglądu. Studenci powyższej szkoły uczestniczyli w organizowaniu warsztatów teatralnych realizując tym samym projekt " Z teatrem za pan brat".
Pozyskali również sponsorów: pana Stanisława Konarskiego, uświetnił naszą imprezę poprzez min. prezentację baniek mydlanych i organizację wspaniałych zabaw z publicznością, księdza Pawłowa Rogozińskiego – proboszcza parafii rzymsko-katolickiej Chlewo PW. św. Benedykta Opata, pana Michałowi Wiśniewskiemu - właścicielowi Zakładu Stolarskiego, pana Sebastianowi Sieroniowi, F.H.U. z Kalisza oraz p. Mirosławowi Wardędze.
Nasze działania wspierała grupa wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie oraz bracia Postulanci Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie .