STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
VI Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele”.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Dzień 10 czerwca 2015r budził się troszkę opieszale, rankiem delikatnie zza chmur wyglądało słońce, które jak by nie mogło się się zdecydować na pełną aktywność, wiał delikatny chłodny wiatr, który jednak z upływem godzin przynosił miłe orzeźwienie wszystkim uczestnikom imprezy; można powiedzieć że była to doskonała aura na spotkanie w ramach VI Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”.

Tak jak w poprzednich latach Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej był integralną częścią obchodów Dni Warty 2015.
Gwarancją sukcesu młodych artystów było perfekcyjnie przegotowane zaplecze techniczne, profesjonalny sprzęt oraz bardzo dobra obsługa techniczna. Zgłoszeni wykonawcy prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie, aktorskie, plastyczno -techniczne oraz wszelkie warte zaprezentowania. Przede wszystkim gwarancją sukcesu Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej była deklarowana chęć wspólnej zabawy, niezależnie od wieku oraz poziomu sprawności. Jest to główny cel, który przyświecała organizatorom przedsięwzięcia członkom Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”, pracownikom Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz pracownikom Warckiego Centrum Kultury. Połączona prezentacja dorobku artystycznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów jest bardzo pozytywnie odbierana przez społeczeństwo lokalne, umożliwia pozytywne interakcje społeczne, przyczynia się do łamania barier, niweluje uprzedzenia, staje się fundamentem do współpracy różnych środowisk. Wielokrotnie doświadczyliśmy, iż zintegrowane działanie na różnych płaszczyznach potrafi przenosić przysłowiowe „góry”.

Już od wczesnych godzin rannych na terenie Amfiteatru Miejskiego Parku w Warcie pojawiali się członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy wiele” w większości nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, bracia postulanci Klasztoru oo. Bernardynów w Warcie, wolontariusze Fundacji dr. Clown. Wszyscy stawali na wysokości swoich zadań, tak by przegląd wywarł niezapomniane wrażenia i pozostał w pamięci uczestników oraz gości jak najdłużej. Honorowe miejsce przy scenie głównej zajmują prace plastyczno - techniczne indywidualnych wystawców niepełnosprawnych. Na scenie głównej lokowane są logotypy instytucji wspierających i pomocniczych oraz sponsorów bez których zorganizowanie imprezy nie było by możliwe.

Na długo wcześniej przed rozpoczęciem imprezy rzędy na widowni zapełniały się po brzegi, pojawiali się pierwsi goście. Miejsce na widowni zajmowali artyści - podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka”w Sieradzu, Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie oraz indywidualni podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie. Licznie zgromadzili się również uczniowie okolicznych szkół deklarujących udział w Przeglądzie, nauczyciele oraz rodzice. W tym roku pozytywnie na nasze zaproszenie odpowiedziało 12 szkół oraz 6 innych instytucji; mieliśmy zaszczyt podziwiać występy uczniów: Publicznego Gimnazjum w Warcie, Zespołu Szkół Publicznych w Warcie, Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Raczkowie, Szkoły Podstawowej w Jeziorsku, Szkoły Podstawowej w Ustkowie, Szkoły Podstawowej we Włyniu, Szkoły Podstawowej w Cielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku, Szkoły Podstawowej w Jakubicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu, podopiecznych Powiatowego domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie, uczestników sekcji artystycznych Warckiego Centrum Kultury.

Podobnie jak w latach ubiegłych w części oficjalnej nastąpiło podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, popularyzacja akcji przerosła skromne oczekiwania członków Stowarzyszenia, Zarząd w bieżącym roku podjął działania zmierzające do sprzedania zgromadzonych nakrętek a tym samym uzyskania środków finansowych na pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących podopiecznych Stowarzyszenia, łączna waga zgromadzonego produktu to 2 tony.

Tegorocznymi liderami akcji były: Szkoła Podstawowa we Włyniu, Szkoła Podstawowa we Cielcach, Publiczne Gimnazjum w Warcie, Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Publiczne Przedszkole w Warcie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie: Piotr Wroński, Dawid Wielgórka, Bogusia Łuczak, Patryk Tarcz, Krystian Franiak, Bartek Szczepaniak, Szymon Kraska.

Po oficjalnej części inaugurującej Przegląd przyszedł czas na prezentacje wokalno – recytatorsko – taneczne, które trwały do godzin popołudniowych.

W czasie prezentacji występów uczestnicy mogli podziwiać wspaniałą wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. Eksponowane prace wykonane były przez: Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie, uczniów Gimnazjum Nr2 przy Centrum Psychiatrycznego Psychiatrycznego w Warcie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce. Znaczące miejsce w tych eksponatach zajmowały prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Uczestnicy naszej imprezy mogli korzystać z dodatkowych atrakcji: odwiedzić studio makijażu oraz zdobienia twarzy. W czasie trwania Przeglądu zarówno artyści jak i publiczność rywalizowali o tytuł “Super Widza”. Miło nam poinformować, że tytuł ten wywalczyły uczennice Szkoły Podstawowej w Jakubicach, uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie I. Michalska oraz podopieczny PŚDPS w Pęczniewie M. Banaś. Gratulujemy serdecznie!

Główna idea Przeglądu to stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów, pasji i zainteresowań wszystkim chętnym, współistniejącym obok siebie osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Priorytetem jest przede wszystkim stworzenie atmosfery wspólnej zabawy i wzajemnej życzliwości.

Nasze zaangażowanie i podjęty trud organizacji tego przedsięwzięcia było w pełni popierane przez liczne instytucje wspierające, sponsorów w postaci firm i zakładów pracy jak również osoby prywatne. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie: Panu Janowi Serafińskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Warcie w osobie Pani Marii Waliszek , Wiktorowi Baranowskiemu - Dyrektorowi Warckiego centrum Kultury, Państwu Ewie i Zdzisławowi Kolińskim – Eksploatacja Kruszywa z Warty, Panu Krzysztofowi Ogrodowczyk – właścicielowi Sklepu „Róża”, Zbigniewowi Zakrzewskiemu, Małgorzacie Trojanowskiej – właścicielowi Cukierni w Warcie, Grzegorzowi Kopackiemu – właścicielowi Restauracji „ Pod Wiatrakiem”, Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Kopackim – właścicielom Piekarni „Jeziorsko”, Panu Piotrowi Trojanowskiemu Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, Pani Annie Majewskiej, Panu Jackowi Majowi Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, Zarządowi firmy AGROS NOVA.

Nasze działania usprawniała grupa wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, wolontariusze Fundacji dr. Clown oraz bracia Postulanci Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie - dziękujemy.

Gorące podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a przede wszystkim do występujących i prezentujących swoje dzieła artystów.

Z nadzieją spoglądając w przyszłość mamy nadzieję, iż spotkamy się znów za rok.Adriana Dzieran, Małgorzata Nowicka