STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
V Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele”.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Dzień 18 czerwca 2014r powitał nas ciepłym, letnim wietrzykiem, zapowiadał się piękny pogodny, pachnący nadchodzącymi wakacjami dzień. To był wspaniały czas, który inicjatorzy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele” wybrali na organizację V Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”.

Wzorem lat ubiegłych Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej był integralną częścią obchodów Dni Warty Anno Domini 2014. Doskonale przygotowane zaplecze techniczne, profesjonalny sprzęt, doskonała obsługa techniczna była gwarancją sukcesu młodych artystów. Wykonawcy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie, aktorskie, plastyczno -techniczne oraz każde inne warte prezentacji. Głównie jednak uczestnicy deklarowali chęć wspólnej zabawy, niezależnie od wieku oraz poziomu sprawności. Był to główny cel, który przyświecał organizatorom przedsięwzięcia członkom Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”, pracownikom Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz pracownikom Warckiego Centrum Kultury. Zintegrowana prezentacja dorobku artystycznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów budzi bardzo pozytywne emocje, umożliwia pozytywne interakcje społeczne, przełamuje bariery, likwiduje uprzedzenia, stwarza nowe podwaliny pod współpracę różnych środowisk. Niejednokrotnie byliśmy już świadkami, iż wspólne działanie na różnych płaszczyznach potrafi czynić przysłowiowe „cuda” a siła ludzkich serc nie ma sobie równych.

Od wczesnych godzin rannych Amfiteatr Miejskiego Parku w Warcie zapełniał się się pracującymi jak w ukropie! Wszyscy stawali na wysokości swoich zadań, tak by przegląd wywarł niezapomniane wrażenia i pozostał w pamięci uczestników oraz gości jak najdłużej. Honorowe miejsce przy scenie głównej zajmują prace plastyczno - techniczne indywidualnych wystawców niepełnosprawnych. Na scenie głównej lokowane są logotypy instytucji wspierających i pomocniczych oraz sponsorów bez których zorganizowanie imprezy nie było by możliwe. Warcki Park szybko zapełniał się punktami gastronomicznymi w celu nakarmienia gości – aby nie zabrakło im werwy do wspólnej zabawy. Atrakcjami przeglądu były: punkt doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej „VOX light and musik – wytwórnia dobrych imprez”; punkt charakteryzatorski - artystyczne malowanie twarzy oraz wykonanie fantazyjnej fryzury.Pierwsze rzędy na widowni zapełniły się po brzegi, z upływem czasu pojawiali się pierwsi goście. Miejsce na widowni zajmowali artyści - podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka”w Sieradzu, Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Pęczniewie, pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie oraz indywidualni podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie. Licznie zgromadzili się również uczniowie okolicznych szkół deklarujących udział w Przeglądzie, nauczyciele oraz rodzice. W tym roku mieliśmy zaszczyt podziwiać występy uczniów: Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Publicznego Gimnazjum w Warcie, Zespołu Szkół Publicznych w Warcie, Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Raczkowie, Szkoły Podstawowej w Kalinowej, Szkoły Podstawowej w Jeziorsku, Szkoły Podstawowej w Ustkowie, Szkoły Podstawowej we Włyniu, Szkoły Podstawowej w Cielcach, Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy,Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku, Szkoły Podstawowej w Jakubicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce, podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warcie, wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach oraz przedstawiciele gospodarzy Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

W części oficjalnej nastąpiło podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, które swoim zasięgiem objęło już zdecydowaną większość szkół oraz instytucji w Warcie oraz na terenie naszej gminy. Tegorocznymi liderami akcji były: Szkoła Podstawowa we Włyniu, Publiczne Gimnazjum w Warcie, Zespół Szkół Publicznych w Zygrach, Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Publiczne Przedszkole w Warcie, Podstawowa w Warcie, Szkoła Podstawowa w Cielcach, Ośrodek Adaptacyjny „Arka” jak również indywidualnie: Eliza Jung, Piotr Wroński, Dawid Wielgórka, Bogumiła Łuczak.

Po oficjalnej części inaugurującej Przegląd przyszedł czas na prezentacje wokalno – recytatorsko – taneczne, które trwały do godzin popołudniowych.

W czasie prezentacji występów uczestnicy mogli podziwiać wspaniałą wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. Eksponowane prace wykonane były przez: Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy społecznej w Pęczniewie. Znaczące miejsce w tych eksponatach zajmowały prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Uczestnicy naszej imprezy mogli korzystać z dodatkowych atrakcji: odwiedzić studio makijażu oraz zdobienia twarzy, punkt doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej „VOX light and musik – wytwórnia dobrych imprez”. Do naszej wspólnej zabawy ochoczo przyłączyli się wolontariusze Fundacji dr. Clown i razem z uczestnikami przeglądu bawili się wspaniale.

PGłówna idea Przeglądu to stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów, pasji i zainteresowań wszystkim chętnym, współistniejącym obok siebie osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Priorytetem jest przede wszystkim stworzenie atmosfery wspólnej zabawy i wzajemnej życzliwości.

Nasze zaangażowanie i podjęty trud organizacji tego przedsięwzięcia było w pełni popierane przez liczne instytucje wspierające, sponsorów w postaci firm i zakładów pracy jak również osoby prywatne. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie: Panu Janowi Serafińskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Warcie,Panu Piotrowi Trojanowskiemu Prezesowi spółki ZWiK w Warcie, Panu Pawłowi Pacholskiemu, Pani Annie Majewskiej, Panu Krzysztofowi Ogrodowczyk, Państwu Ewie i Wojciechowi Wójcikom, Zbigniewowi Zakrzewskiemu, Adamowi Pawlakowi, Rafałowi Budzińskiemu właścicielowi firmy „Wzgórze” Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Małgorzacie Trojanowskiej właścicielce Cukierni w Warcie, Pani Józefie Bartczak Bar Smakosz, ,Firmie Response za okazane wsparcie rzeczowe. Nasze działania usprawniała grupa wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie oraz Bracia postulanci z Klasztoru oo. Bernardynów w Warcie pod opieką o. Faustyna Kuśnierza.

Gorące podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a przede wszystkim do występujących i prezentujących swoje dzieła artystów.

Pełni wiary w siłę wspólnoty ludzkich serc mamy ogromną nadzieję, iż spotkamy się znów za rok.Adriana Dzieran, Małgorzata Nowicka