STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele” - przeżyjmy to jeszcze raz.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Był 22 czerwca 2013r witał nas ciepły, latem pachnący czerwcowy ranek; te chwile należą już do wspomnień ale warto do nich wrócić i znów ożywić niepowtarzalną atmosferę tamtego dnia IV Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”.

Wzorem lat ubiegłych Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej był integralną częścią obchodów Dni Warty Anno Domini 2013. Doskonale przygotowane zaplecze techniczne, profesjonalny sprzęt, doskonała obsługa techniczna była gwarancją sukcesu młodych artystów. Wykonawcy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie, aktorskie, plastyczno -techniczne oraz każde inne warte prezentacji. Głównie jednak uczestnicy deklarowali chęć wspólnej zabawy, niezależnie od wieku oraz poziomu sprawności. Był to główny cel, który przyświecał organizatorom przedsięwzięcia członkom Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”, pracownikom Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz pracownikom Warckiego Centrum Kultury. Zintegrowana prezentacja dorobku artystycznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów budzi bardzo pozytywne emocje, umożliwia pozytywne interakcje społeczne, przełamuje bariery, likwiduje uprzedzenia, stwarza nowe podwaliny pod współpracę różnych środowisk. Niejednokrotnie byliśmy już świadkami, iż wspólne działanie na różnych płaszczyznach potrafi czynić przysłowiowe „cuda” a siła ludzkich serc nie ma sobie równych.

Już od wczesnych godzin rannych Plac Targowy zapełniał się się pracującymi jak w ukropie! Wszyscy stawali na wysokości swoich zadań, tak by przegląd wywarł niezapomniane wrażenia i pozostał w pamięci uczestników oraz gości jak najdłużej. Honorowe miejsce przy scenie głównej zajmują prace plastyczno - techniczne indywidualnych wystawców niepełnosprawnych. Na scenie głównej lokowane są logotypy instytucji wspierających i pomocniczych oraz sponsorów bez których zorganizowanie imprezy nie było by możliwe. Warcki Plac Targowy zapełniał się w szybkim tempie, jak grzyby po deszczu pojawiały się barwne parasole punktów gastronomicznych, liczne atrakcje wesołego miasteczka, miejsce w pobliżu sceny zajęli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Warty.Pierwsze rzędy na widowni zapełniły się po brzegi, z upływem czasu pojawiali się pierwsi goście. Miejsce na widowni zajmowali artyści - podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego „Arka”w Sieradzu, Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie oraz indywidualni podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie. Licznie zgromadzili się również uczniowie okolicznych szkół deklarujących udział w Przeglądzie, nauczyciele oraz rodzice. W tym roku mieliśmy zaszczyt podziwiać występy uczniów: Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Publicznego Gimnazjum w Warcie, Zespołu Szkół Publicznych w Warcie, Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Raczkowie, Szkoły Podstawowej w Kalinowej, Publicznego Gimnazjum w Kalinowej, Szkoły Podstawowej w Jeziorsku, Szkoły Podstawowej w Ustkowie, Szkoły Podstawowej we Włyniu, Szkoły Podstawowej w Cielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Warcie, wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Rafałówce.

W części oficjalnej nastąpiło podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, które swoim zasięgiem objęło już zdecydowaną większość szkół oraz instytucji w Warcie oraz na terenie naszej gminy. Stowarzyszenie nadal utrzymuje nawiązaną przed dwoma laty współpracę z placówkami oświatowymi ze Szczytnik k/Kalisza oraz okolic. Tegorocznymi liderami akcji były: Szkoła Podstawowa w Raczkowie, Gimnazjum Publiczne w Warcie, Szkoła Podstawowa w Jeziorsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie,podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach; Zarząd Stowarzyszenia przyznał również nagrody w kategorii indywidualnej Elizie Jung, Dawidowi Wielgórce, Piotrowi Wrońskiemu, wszyscy wymienieni są uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

Po oficjalnej części inaugurującej Przegląd przyszedł czas na prezentacje wokalno – recytatorsko – taneczne, które trwały do godzin popołudniowych.

W czasie prezentacji występów uczestnicy mogli podziwiać wspaniałą wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. Eksponowane prace wykonane były przez: Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, uczennic Gimnazjum Publicznego w Kalinowej. Znaczące miejsce w tych eksponatach zajmowały prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Na szczególną uwagę zasługiwała kolekcja barwnych, oryginalnych i unikatowych temperówek prezentowanych przez podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Pana Ireneusza Adamkiewicza. Piękne, bogate technicznie i perfekcyjnie wykonane prace ręczne prezentowała Ewa Miller podopieczna Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

Uczestnicy naszej imprezy mogli korzystać z dodatkowych atrakcji: odwiedzić studio makijażu oraz zdobienia twarzy, obejrzeć od wewnątrz strażacki wóz bojowy, zapoznać się z tajnikami strażackiego fachu. Do dyspozycji zaproszonych gości był również punkt gastronomiczny oraz wesołe miasteczko. Dodatkowo zabawiał zebranych Klaun Darcyk. W tym roku po raz pierwszy wszyscy uczestniczący w Przeglądzie zarówno artyści jak i publiczność rywalizowali o tytuł “Super Widza”. Miło nam poinformować, że tytuł ten wywalczył zespół artystyczny z Ośrodka Adaptacyjnego „Arka”w Sieradzu, oraz Pani Marta Augustyn z Warty. Serdecznie gratulujemy!

Główna idea Przeglądu to stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów, pasji i zainteresowań wszystkim chętnym, współistniejącym obok siebie osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Priorytetem jest przede wszystkim stworzenie atmosfery wspólnej zabawy i wzajemnej życzliwości. Nasze zaangażowanie i podjęty trud organizacji tego przedsięwzięcia było w pełni popierane przez liczne instytucje wspierające, sponsorów w postaci firm i zakładów pracy jak również osoby prywatne. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie: Panu Janowi Serafińskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Warcie, Państwu Wacławie i Leszkowi Juszczak, Panu Krzysztofowi Ogrodowczyk, Państwu Ewie i Wojciechowi Wójcikom , Zbigniewowi Zakrzewskiemu, Adamowi Pawlakowi, Mariuszowi Bukowskiemu, Radosławowi Kozaneckiemu, Krzysztofowi Pietrzakowi, Paniom Annie i Gabrysi Majewskim. Nasze działania usprawniała grupa wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – dziękujemy.

Gorące podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a przede wszystkim do występujących i prezentujących swoje dzieła artystów.

Pełni wiary w siłę wspólnoty ludzkich serc mamy ogromną nadzieję, iż spotkamy się znów za rok.Adriana Dzieran, Małgorzata Nowicka