STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
II Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele” - przeżyjmy to jeszcze raz.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Jest pierwsza sobota wakacji ... czy można zacząć lepiej wypoczynek, niż przyjść na Plac Targowy w Warcie i przygotować, a następnie wspólnie bawić się na II Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Razem możemy wiele” prezentując swoje talenty?! NIE !!! A więc zaczynamy !!!
25.06.2011 to pierwszy dzień obchodów Dni Warty, w ramach których jedną z atrakcji jest nasz przegląd twórczości artystycznej. Wielka scena, profesjonalny sprzęt i świetna obsługa techniczna gwarantują wspaniałe wrażenia wizualne i akustyczne. Artyści, którzy zgłosili chęć uczestnictwa będą dziś prezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie, plastyczno – techniczne i inne. Przede wszystkim jednak uczestnicy deklarują chęć do wspólnej zabawy niezależnie od wieku i poziomu sprawności. I oto właśnie chodzi organizatorom tegoż przedsięwzięcia: członkom Stowarzyszenia „Razem Możemy Wiele”, pracownikom Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie i Warckiego Centrum Kultury. Wspólna prezentacja dorobku artystycznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów wyzwala bardzo pozytywne interakcje społeczne, przełamuje bariery i likwiduje uprzedzenia, umożliwia współpracę różnych środowisk. Przekonaliśmy się o tym już nie raz.

Godzina 7.00 na Palcu Targowym robi się bardzo gwarno. Wszyscy uwijają się, jak w ukropie! Ustawiane są ławki, stoliki i barwne dekoracje na wielkiej scenie. Jest coraz bardziej kolorowo. Obok sceny rozstawiane jest stanowisko 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, które ma na celu promocję zawodowej służby wojskowej. Przed sceną ustawiane są wyjątkowe, prace artystyczne stanowiące wystawę twórczości osób niepełnosprawnych województwa łódzkiego. Tuż obok pojawiają się barwne karuzele, dmuchane zamki, trampolina i inne elementy wesołego miasteczka mające na celu uatrakcyjnienie naszego Przeglądu. W oddali słychać tętent kopyt końskich – to nasza kolejna atrakcja – możliwość skorzystania z hipoterapii.
Pojawiają się pierwsi goście i uczestnicy przeglądu. Na widowni zasiadają: p. Zbigniew Krasiński - Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego, p. Elżbieta Cieślak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Sieradzu, p. Krzysztof Żubrowski - Koordynator Gminno – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Grzegorz Kopacki – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta, p. Cezary Tomczyk – poseł na Sejm RP, p Iwona Frątczak – kierownik MGOPS w Warcie, p. Teresa Kołodziejczak – Dyrektor DPS w Rożdżałach, p. Halina Chrebelska - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, p. Jacek Maj - Dyrektor ZGKiM w Warcie oraz Dyrektorzy lokalnych szkół. Na widowni pojawiają się również uczniowie z nauczycielami, rodzice, opiekunowie i podopieczni ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin: Warta, Błaszki, Goszczanów, delegacja Ośrodka Adaptacyjnego w Sieradzu, jak również mieszkańcy Warty i okolic.
Uroczyste powitanie zebranych nieoczekiwanie zostało przerwane przez wkroczenie na scenę wesołego, kolorowego klauna Darcyka, który ku uciesze zebranych zaczął zaczepiać konferansjerów, a następnie z plikiem balonów w ręce ruszył w kierunku publiczności.
W części oficjalnej podsumowano pierwszy etap zbioru nakrętek plastikowych, akcji podjętej przez Stowarzyszenie, która trwa już drugi rok i ma na celu zdobycie funduszy na sfinansowanie min. sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznej Stowarzyszenia Oli Kucharskiej oraz dofinansowanie operacji dzieci chorych na mukowiscydozę. Miło nam oznajmić, że liderami naszej akcji są: 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, Oddział Przedszkolny we Włyniu, Szkoła Podstawowa we Włyniu, Zespół Szkół Publicznych w Warcie, pani Katarzyna i Dawid Wielgórka, pan Jacek Glapiński z Publicznego Gimnazjum nr 46 w Łodzi


Po oficjalnych przemówieniach rozpoczyna się część konkursowa, którą inauguruje przedstawienie teatralne formacji „Maska” z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie pt. „Przyjaciele sierotki Marysi” prezentując dorobek kółka teatralnego działającego w ramach programu finansowanego ze środków UE „Lepszy start w przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dalszej części wspaniale zaprezentowali się następujący artyści: grupa wokalna „Słoneczka (Przedszkole Warta), duet taneczny: Zuzanna Janczak, Marta Mielczarek (SP Raczków) Borowiak Natalia, Ewelina Kosatka (MGOPS Błaszki), Małgorzata Grzegorzewska (GOPS Goszczanów), zespół wokalno – instrumentalny „Stokrotki” (SP Kalinowa), zespół taneczny „Akcent”(SP Ustków), zespóły wokalne „Zwarcie” i „Czars” (WCK Warta), zespół „Szkolni ratownicy” w pokazie pierwszej pomocy przedlekarskiej (ZSS Warta) Michał Raczyk, Anna Czarnecka (Zespół Szkół w Szczytnikach), Andżelika Słowińska, Andżelika Paulińska, Mariusz Nowicki (WCK Warta), Bartosz Ciesielski, Klaudia i Paulina Owczarek (SP Włyń), Dorota Gajcy, Darek Błąkała (DPS w Rożdżałach), zespół taneczny „Roztańczone nutki”, zespół wokalny „Fantazja” (SP Ustków), Małgorzata Żywica, Błażej Wągrowski (Ośrodek Adaptacyjny w Sieradzu), Iwona Kaczmarek, Marta Janik, Aleksandra Siwiak (Gimnazjum Kalinowa), Katarzyna Kędzia, Beata Szczepańska (MGOPS Warta), Julia Sobczyk (SP Warta), zespół wokalny Gimnazjum w Warcie, zespół wokalny „Jezioranki” (SP Jeziorsko), który wystąpił z akompaniamentem Kapeli z Warty.
Podczas występów można było oglądać wspaniałą wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. To wspaniałe dzieła indywidualnych wystawców min.: Darii Sibińskiej, Łukasza Kowalskiego, Barbary Sadowskiej, Mateusza Domańskiego, Kacpra Monarchy, Bartka Kowalczyka, Mateusza Balcerzyk jak również przepiękne zbiory wytworów artystycznych podopiecznych Ośrodka Adaptacyjnego w Sieradzu, Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Szpitala w Warcie. Wśród eksponatów znalazły się również prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z Warty.
Uczestnicy naszej imprezy mogli korzystać również z różnorodnych dodatkowych atrakcji jakimi były: możliwość obejrzenia pokazu militariów przygotowanego przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, udział w hipoterapii, możliwość artystycznego malowania twarzy i wykonania sobie atrakcyjnej biżuterii własnego projektu. Do dyspozycji uczestników były również atrakcje wesołego miasteczka i oferta gastronomiczna. Wspólną zabawę przerywała tylko aura, która tego dnia była wyjątkowo kapryśna.
Nasz Przegląd miał pod wieloma względami wyjątkowy charakter. Inicjatywa umożliwiła wszystkim chętnym osobom niepełnosprawnym jak również uczniom okolicznych szkół ukazać różnorodne umiejętności, zdolności i zainteresowania. Prezentowali się zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób prywatnych, firm i instytucji włączyło się do organizacji i uczestnictwa w naszej imprezie. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować życzliwie wspierającym nas sponsorom, wśród których byli między innymi: Gmina i Miasto Watra, Bank Spółdzielczy w Warcie, p. Małgorzata Trojanowska, p. Grzegorz Kopacki, p. Anna Majewska. Nasze podziękowania kierujemy również do instytucji i osób, które wsparły nas organizacyjnie jakimi były między innymi: wolontariat z Publicznego Gimnazjum w Warcie, ZGKiM w Warcie. Gorące podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a nade wszystko do wszystkich występujących i prezentujących swoje dzieła artystów. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym Przeglądzie podczas którego znów będzie dominowała idea wspólnej zabawy, współpracy, życzliwości i uśmiechu, pogody ducha jak również miejmy nadzieję lepszej, niż w tym roku, pogody atmosferycznej.