STOWARZYSZENIE PRZY ZSS W WARCIE

Logo szkoły

                                     ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele"
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
napisz do nas
I Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
pod hasłem „Razem możemy wiele” - przeżyjmy to jeszcze raz.


Logo stowarzyszenia Razem możemy wiele

Jest poranek, piękny czerwcowy dzień, godzina 6 rano, przed siedzibą Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem Możemy Wiele" niecodzienne poruszenie i pełna mobilizacja. Wynoszone są stoliki, ławki, parawany, materiały dekoracyjne.


To właśnie dzisiaj pogoda pozwoliła na zorganizowanie Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej – imprezy, której przyświeca idea wspólnej zabawy, współpracy, życzliwości i uśmiechu. Od dawna planowana inicjatywa Stowarzyszenia „Razem Możemy Wiele” współorganizowana jest przez Warckie Centrum Kultury i Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

W pobliskim amfiteatrze staje się coraz bardziej kolorowo. Na scenie pojawiły się biedronki, motylki, zakochane ślimaki, barwne kwiaty. Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Warcie współpracując z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych pomagają organizatorom w przygotowaniach. Coraz mniej czasu do rozpoczęcia, a jeszcze tyle pracy. Wielką radość wywołuje widok wojskowych samochodów 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Żołnierze z promiennymi uśmiechami biorą się ochoczo do pracy. Między drzewami pojawia się wojskowa siatka, na trawie rozstawiane są wyjątkowe, unikalne eksponaty stanowiące wystawę twórczości osób niepełnosprawnych województwa łódzkiego. W oczach, jak grzyby po deszczu, rosną barwne namioty i dmuchany zamek.

Pojawiają się goście i uczestnicy przeglądu. Na widowni zasiadają Dariusz Olejnik - Starosta Powiatu Sieradzkiego w pięknym stroju Ceremoniarza Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Sieradzu oraz Zbigniew Krasiński - Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego w równie dostojnym stroju Podskarbiego tegoż Towarzystwa. Miejsca na widowni zajmują również Jan Serafiński - Burmistrz Gminy i Miasta Warta, Sławomir Janczak - Wiceburmistrz Gminy i Miasta Warta, Grzegorz Kopacki – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta, Krzysztof Żubrowski - Koordynator Gminno – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Cezary Tomczyk – poseł na Sejm RP, Maria Waliszek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie, Elżbieta Cieślak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Sieradzu, nadkomisarz Włodzimierz Pieczyński - Komendant Komisariatu Policji w Warcie, Jacek Maj - Dyrektor ZGKiM w Warcie, Piotr Trojanowski - Prezes Zarządu ZWiK w Warcie, Teresa Kołodziejczak – Dyrektor DPS w Rożdżałach, Małgorzata Kamińska - Chruścicka Dyrektor ZOEAS w Warcie, Halina Chrebelska - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz Dyrektorzy lokalnych szkół i przedstawiciel duchowieństwa w osobie Ojca Cecyliana.

Na widowni pojawiają się również uczniowie z nauczycielami, rodzice, opiekunowie oraz kierownicy i podopieczni ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin Warta, Błaszki i Goszczanów jak również mieszkańcy Warty i okolic. Wśród publiczności pojawiają się maskotki Przeglądu: Smok Stefan i jego pomocnik Jeżyk, którzy według przekazu mediów przybyli do nas "(...) zza siedmiu gór, zza siedmiu miast, zza siedmiu rzek (…)".

Po oficjalnych przemówieniach rozpoczyna się Przegląd Piosenki Religijnej, w którym oczarowali nas swymi umiejętnościami wokalnymi (i nie tylko) następujący uczestnicy: Hania Okońska, Adam Wojtyna oraz zespół wokalny ze SP z Włynia, zespół „Wesołe promyczki" z ZSS w Warcie, zespół wokalny ze SP w Ustkowie, Mariusz Nowicki ze SP w Kalinowej, Magda Nowicka ze SP w Raczkowie, zespół wokalny z ZSS w Zduńskiej Woli , Ania Nowakowska ze SP w Jeziorsku, Kasia Wiśniewska i Sandra Gidelska ze SP w Cielcach, Andżelika Słowińska z Gimnazjum w Warcie, Iwona Kaczmarek z Gimnazjum w Kalinowej, Monika i Marta Kaczorkiewicz z Gimnazjum w Goszczanowie , Weronika Janiak, Julia Sobczyk ze SP w Warcie, Alicja Grześkowiak, Jakub Stępień z Przedszkola w Warcie. Pierwszą część Przeglądu zakończył występ uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, którzy przygotowali występ wokalny oraz wzruszającą pantomimę pt.: "Bóg jest miłością".

Emocje nie słabną, właśnie rozpoczyna się druga część Przeglądu – Festiwal Twórczości Wszelakiej, podczas którego swoje różnorodne talenty zaprezentowali: uczniowie ZSS w Warcie, zespół taneczny „Skrzaty” z Przedszkola w Warcie, zespół wokalny z ZSS Zduńskiej Woli, zespół taneczny „Diamentowe dziewczyny” ze SP w Kalinowej, Ania Wiśniewska ze SP w Cielcach, Przemysław Czyżak ze SP we Włyniu, grupa taneczna ze SP w Ustkowie, Ewelina Kosatka podopieczna MGOPS w Błaszkach, zespół „Fivespj” ze SP w Jeziorsku, Małgorzata Grzegorzewska, Robert Kowalczyk podopieczni GOPS w Goszczanowie, Katarzyna Kędzia, Beata Szczepańska podopieczne MGOPS w Warcie, zespół wokalny z Gimnazjum w Warcie, zespół wokalno – instrumentalny ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach. Podczas występów można było oglądać wspaniałą wystawę prac plastycznych, technicznych i rękodzielnictwa osób niepełnosprawnych. Były to wspaniałe dzieła indywidualnych wystawców min.: Łukasza Kowalskiego, Zbigniewa Kowalczyka, Agaty Łuczak, Barbary Sadowskiej, Mateusza Domańskiego, Darii Sibińskiej jak również przepiękne zbiory wytworów artystycznych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach oraz tamtejszego Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród eksponatów znalazły się również prace uczniów Zespołów Szkół Specjalnych z Warty i Zduńskiej Woli.

Uczestnicy naszej imprezy mogli skorzystać również z różnorodnych dodatkowych atrakcji jakimi były: możliwości obejrzenia pokazu militariów przygotowanego przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, czy uczestniczenia w instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonego przez ratowników Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Można było min. poszaleć na dmuchanym zamku, skorzystać z artystycznego malowania twarzy, poznać tajniki brajlowskiego alfabetu, pojeździć na koniu, posilić się przy stoiskach gastronomicznych. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych.

Nasz Przegląd miał pod wieloma względami wyjątkowy charakter. Inicjatywa umożliwiła wszystkim chętnym osobom niepełnosprawnym jak również uczniom okolicznych szkół ukazać różnorodne umiejętności, zdolności i zainteresowania. Prezentowali się zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Bardzo ważnym celem, który udało się osiągnąć był fakt wspólnej prezentacji dorobku artystycznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych artystów, a co za tym idzie integracji społecznej różnych grup środowiska lokalnego. Tego typu imprezy wyzwalają bardzo pozytywne interakcje społeczne, przełamują bariery i likwidują uprzedzenia, umożliwiają współpracę różnych środowisk. Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób prywatnych, firm i instytucji włączyło się do organizacji i uczestnictwa w naszej imprezie. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować życzliwie wspierającym nas sponsorom, wśród których byli między innymi: Gmina i Miasto Watra, Bank Spółdzielczy w Warcie, p. Małgorzata Trojanowska, p. Grzegorz Kopacki, p. Andrzej Kopacki, Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe”. POL - CIAST s. j. panowie Florian Sobczyk i Janusz Lipiński, AGROS NOVA Sp. z o.o., p. Anna Majewska. Nasze podziękowania kierujemy również do instytucji i osób, które wsparły nas organizacyjnie jakimi były między innymi: 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, wolontariat z Publicznego Gimnazjum w Warcie, ZGKiM w Warcie. Gorące podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a nade wszystko do wszystkich występujących i prezentujących swoje dzieła artystów. Mamy nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie na kolejnym Przeglądzie.