"Nasze Ekologiczne Pracownie" - ekopracownia w ZSS w Warcie

 

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie bierze udział w projekcie współfinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie”. Kwota dofinansowania wynosi 60 000 zł, natomiast wkład własny 3 200 zł.

W ramach realizowanego projektu wyremontowano i wyposażono salę oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i rośliny. Pracownia ma charakter laboratoryjno-ekologiczny i dzięki temu będzie sprzyjała uatrakcyjnieniu procesu lekcyjnego oraz zwiększy aktywność uczniów. Zadaniem projektu jest też rozwój zainteresowań z zakresu nauk przyrodniczych a przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu biologii, przyrody, fizyki, geografii, ekologii, przysposobienia do pracy oraz innych dodatkowych zajęć.