Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


Ogródek dydaktyczny
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


"Ogródek dydaktyczny"

Strona Programu


W 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej przy Zespole Szkół Specjalnych w Warcie przystąpiła do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014”.

Koszt całkowity zadania wyniósł - 30 078,00 zł

w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 25 566,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup roślin, pomocy dydaktycznych, altany z wyposażeniem, tabliczek do oznaczania roślin, elementów stacji meteorologicznej, zegara słonecznego, sprzętu ogrodniczego, tablicy informacyjnej, ziemi, kory.

W nowym ogrodzie powstał: kącik naukowy, dydaktyczny, dendrologiczny, wypoczynkowy, sportowy i amfiteatr. W obrębie kącika dydaktycznego zostały utworzone ogródki: warzywny, ziołowy, kwiatowy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin cebulowych. Kącik dendrologiczny składa się z różnorodnych rodzimych drzew, krzewów iglastych i liściastych. W ogródkach skalnych zostały posadzone sukulenty. Kącik wypoczynkowy jest wyposażony w altanę, ławeczki, stoliki. W kąciku sportowym zainstalowano belki do przeskoków oraz ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha. Kącik naukowy to zestaw pomocy dydaktycznych służących do obserwacji pogody oraz plenerowe gry dydaktyczne. Na terenie ogrodu zostało wyodrębnione miejsce na amfiteatr. Dodatkowym wyposażeniem ogrodu jest kompostownik oraz kosz na odpady w celu segregowania.