Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe  -  Projekt "Dostępna Szkoła":

 

 

 

 

(06.09.2023) Aktualizacja/opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Zespołu Szkół Specjalnych  w Warcie, w ramach projektu pn.: „Placówka dostępna dla uczniów  z niepełnosprawnościami – Szkoła dla wszystkich”.

 

  - Zapytanie ofertowe nr 27.2023  - pobierz,

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(24.08.2023) Zakup, dostawa i montaż dodatkowego sprzętu komputerowego  i elektronicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej  w ramach projektu pt.: „Placówka dostępna dla uczniów  z niepełnosprawnościami – Szkoła dla wszystkich"

 

  - Zapytanie ofertowe nr 26.2023  - pobierz,

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(24.08.2023) Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do Sali Biofeedback oraz ławek do Sali Polonistycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej  w ramach projektu pt.: „Placówka dostępna dla uczniów  z niepełnosprawnościami – Szkoła dla wszystkich"

 

  - Zapytanie ofertowe nr 25.2023  - pobierz,

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

- Cofnięcie wyboru najkorzystniejszej oferty - pobierz.

- Ponowny protokół wyboru - pobierz.

 

(23.08.2023) Zakup i dostawa dodatkowych programów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej  w ramach projektu pt.: „Placówka dostępna dla uczniów  z niepełnosprawnościami – Szkoła dla wszystkich"

 

  - Zapytanie ofertowe nr 23.2023  - pobierz,

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(23.08.2023) Zakup i dostawa pomocy dla osób niepełnosprawnych – sprzętu medycznego i ewakuacyjnego  dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w ramach projektu pt.: „Placówka dostępna dla uczniów  z niepełnosprawnościami – Szkoła dla wszystkich"

  - Zapytanie ofertowe nr 24.2023  - pobierz,

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

 - Protokół wyboru - pobierz.

 

(22.06.2023) Zakup i dostawa pomocy dydaktycznychi wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

  - Zapytanie ofertowe nr 21.2023  - pobierz,

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(22.06.2023) Zakup i dostawa mebli i wyposażenia meblowego.

 - Zapytanie ofertowe nr 22.2023  - pobierz,

 - Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(22.06.2023) Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania.

- Zapytanie ofertowe nr 20.2023  - pobierz,

- Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - pobierz,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - pobierz,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 - pobierz.

- Pytanie nr 1 - pobierz.

- Pytanie nr 2 - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(29.05.2023 r.) Wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie:

- Zapytanie ofertowe nr 19.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

- Pytanie nr 1  - pobierz.

- Pytanie nr 2 - pobierz.

 

(27.04.2023 r.) Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych do sali sportowej (rehabilitacyjna) :

 - Zapytanie ofertowe nr 18.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Protokół wyboru - pobierz.

 (25.04.2023 r.)  Przygotowanie  i przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Dostępność cyfrowa i informacyjna". Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych dla (13 osób):

- Zapytanie ofertowe nr 17.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 17.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 (17.04.2023 r.) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Remont pomieszczeń oraz przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie przy ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta na potrzeby dostosowania obszarów architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn."Placówka dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła dla Wszystkich".

- Zapytanie ofertowe nr 16.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

(06.04.2023 r.) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia gabinetu do prowadzenia terapii Biofeedback .

- Zapytanie ofertowe nr 15.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(30.03.2023 r.) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia gabinetu do prowadzenia terapii Biofeedback .

 

- Zapytanie ofertowe nr 14.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 14.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

-  Unieważnienie postępowania - pobierz.

 

(23.03.2023 r.) Zakup i dostawa zestawu do terapii – pakiet Edusensus Logopedia Pro  -  Multimedialny Gabinet.

- Zapytanie ofertowe nr 13.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 13.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

(23.03.2023 r.) Zakup i dostawa 1 zestawu do diagnozy i terapii uwagi słuchowej opartej na założeniach metody Tomatisa  „Uwaga słuchowa –PRO”.

- Zapytanie ofertowe nr 12.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 12.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

(21.03.2023 r.) Przeprowadzenie kursu prowadzenia terapii metodą EEG-biofeedback (I stopień) oraz przeprowadzenie kursu prowadzenia terapii metodą EEG-biofeedback (II stopień) (1K):

 

- Zapytanie ofertowe nr 11.2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 11.2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 

(22.02.2023 r.) Przygotowanie  i przeprowadzenie szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  nt.: ”Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” dla pracowników pedagogicznych  i niepedagogicznych (25 osób – 23K, 2M):

- Zapytanie ofertowe nr 4/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 4/2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 (22.02.2023 r.) Przygotowanie  i przeprowadzenie szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  nt.: „Szkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do czytania i zrozumienia” dla (17 osób – 15K, 2M):

- Zapytanie ofertowe nr 3/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 3/2023  wraz z załącznikami  /wersja edytowalna/ - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.

 (21.02.2023r.) Przygotowania  i przeprowadzenie specjalistycznego kursu dla jednego nauczyciela (1K), "Kurs z zakresu metody TOMATISA" I poziom:

- Zapytanie ofertowe nr 5/2023  wraz z załącznikami  - pobierz.

 - Zapytanie ofertowe nr 5/2023  wraz z załącznikami /wersja edytowalna/ - pobierz.

 - Protokół wyboru - pobierz.

  (01.12.2022 r.) Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na potrzeby dostosowania obszarów architektonicznych budynku szkoły w celu osiągnięcia dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym.

- Zapytanie ofertowe Nr ZSS 271.5.2022  - pobierz;

 - Protokół wyboru - pobierz.

 (23.11.2022r.) Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: "Uzupełnianie programów nauczania o uniwersalne instrumenty wsparcia".

- Zapytanie ofertowe 1/2022/DostępnaSzkoła - pobierz;

- Formularz ofertowy - pobierz;

- Wzór umowy  - pobierz.

- Protokół wyboru - pobierz.