Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej”

27 kwietnia 2022 roku w Warckim Centrum Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Patronami w organizacji byli Warckie Centrum Kultury oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie.

Cele konkursu:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
  • popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,
  • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
  • promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,
  • popularyzacja literatury pięknej.

 

41 uczestników konkursu z 9 szkół zaprezentowało się  w następujących kategoriach:

Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,

Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy,

Kategoria III – inscenizacja wiersza.

Swoją obecnością zaszczycili zebranych: Starosta Sieradzki pan Mariusz Bądzior, Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, Wicestarosta Sieradzki pani Kazimiera Gotkowicz, Członek Zarządu Rady Powiatu pan Tomasz Baliński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu pan Józef Jura, Dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty pani Barbara Cichecka, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie pani Agnieszka Bartosik, Dyrektor Warckiego Centrum Kultury pan Wiktor Baranowski, Kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie pan Marcin Wojtysiak, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Warcie pan Grzegorz Kopacki oraz przedstawiciele Zarządu Rady Rodziców pani Anna Szczepaniak, pani Paulina Sitarek.

Zaproszeni goście oraz szacowne jury w składzie: pani Agnieszka Bartosik, pan Józef Jura, pan Wiktor Baranowski, pan Tomasz Baliński, pan Marcin Wojtysiak mieli okazję wysłuchać utworów: Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy. Mimo ogromnych emocji i tremy wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Poziom wykonawców był niezwykle wysoki, dlatego też członkowie jury mieli trudne zadanie do wykonania. Po burzliwych konsultacjach wyłonili zwycięzców.

W kategorii recytacja:

W grupie najmłodszej

I miejsce zdobył Szymon Witczak uczeń SP w Warcie

II miejsce zdobyła Marta Rutkowska uczennica ZSS w Aleksandrowie Łódzkim

III miejsce zdobył Alan Kopka uczeń SOSW w Sieradzu

W grupie młodszej

I miejsce zdobył Nikodem Żurawski uczeń ZSS w Aleksandrowie Łódzkim

II miejsce zdobył Gabriel Zdzienicki uczeń SP w Ustkowie

III miejsce zdobyła Oliwia Woźna uczennica ZSS w Warcie

W grupie starszej

I miejsce zdobyła Maria Janusz uczennica SOSW w Sieradzu

II miejsce zdobyła Klaudia Ochmańska uczennica SOSW w Łasku

III miejsce zdobyła Anna Śliwkiewicz uczennica ZSS w Aleksandrowie Łódzkim

W grupie najstarszej

I miejsce zdobyła Daria Kikowska uczennica  SOSW w Sieradzu

II miejsce zdobyła Natalia Wojterzak uczennica  SOSW w Sieradzu

III miejsce zdobyła Aleksandra Duda uczennica ZSS w Wieluniu

 

W kategorii piękne czytanie:

W grupie najmłodszej

I miejsce zdobyła Wanesa Michalska uczennica ZSS w Warcie

W grupie starszej

I miejsce zdobył Emil Klimczak uczeń SOSW w Łasku

II miejsce zdobyła Malwina Męcfal uczennica SOSW w Sieradzu

III miejsce zdobył Stanisław Jendrys uczeń SOSW w Gromadzicach

W grupie najstarszej

I miejsce zdobył Błażej Raducki uczeń ZSS w Wieluniu

II miejsce zdobył Kuba Lemierz uczeń SOSW w Gromadzicach

III miejsce zdobyła Magdalena Czajkowska uczennica ZSS w Warcie

 

W kategorii inscenizacja:

W grupie młodszej

I miejsce zdobyła Paulina Małuszyńska uczennica SP w Jeziorsku

II miejsce zdobył Fabian Stańczyk uczeń SP w Ustkowie

W grupie najstarszej

I miejsce zdobył Piotr Wlazło uczeń SOSW w Łasku

II miejsce zdobyły Oliwia Łosiak i Patrycja Ławniczak uczennice ZSS w Warcie

W grupie mieszanej

I miejsce zdobyły Michalina Chojnacka i Paulina Pączkowska uczennice ZSS w Warcie   
I miejsce zdobyli Robert Żórawski, Katarzyna Paś, Kacper Monarcha, Jakub Mikołajczyk, Patryk Bilant uczniowie SOSW w Sieradzu.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami za udział oraz dodatkowymi nagrodami ufundowanymi przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Za możliwość zorganizowania konkursu dziękujemy sponsorom: Senatorowi RP Michałowi Seweryńskiemu, Starostwu Powiatowemu w Sieradzu, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”, Restauracji „Pod Wiatrakiem”  Kopacki & Kaźmierczak w Warcie, Piekarni „Aldona” w Sieradzu, Mirosławowi Gałęskiemu – Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny – WODINS BG, Rafałowi Budzińskiemu „Wzgórze – Szkółka Roślin Ozdobnych” oraz  Zbigniewowi Cybulskiemu  - FHU MONTER.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.