Realizacja autorskiego programu "Mówiące ręce"

Na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych nasi uczniowie uczą się języka migowego w ramach autorskiego programu "Mówiące ręce".