Jasełka w Klasztorze oo. Bernardynów w Warcie

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 15 stycznia br. ponownie mogliśmy przeżywać wyjątkowe przedstawienie artystyczne czyli Jasełka w Klasztorze oo. Bernardynów w Warcie. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie po Mszy Świętej zaprezentowali jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości jakim było Narodzenie Pana Jezusa. Dziękujemy Ojcu Gwardianowi za udostępnienie Świątyni, Ojcu Juliuszowi i Bratu Hiacyntowi za wsparcie i opiekę. Wszystkim rodzicom, uczniom oraz przybyłym gościom dziękujemy.