Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


SZKOŁY DLA EKOROZWOJU
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


"Szkoły dla Ekorozwoju"

Strona Programu

      I. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia naszych działań było powołanie grupy roboczej – Eko-komitetu w skład którego weszli nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły oraz rodzice. Aby określić ogólny stanu wiedzy oraz umiejętności uczniów przeprowadzono audyt początkowy. Na podstawie zebranych informacji Eko-komitet zadecydował o przyjęciu dwóch tematów (ponieważ takie są wymagania Kapituły) do realizacji : Woda i Odpady. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonali Kodeks Ekologiczny, który miał obowiązywać w szkole w bieżącym roku szkolnym. Kodeks został umieszczony w widocznym miejscu.

 foto


II. Podjęto kontynuację działań zeszłorocznych i nadal wdrażano uczniów do efektywnego gospodarowania wodą w swoim najbliższym środowisku; w czasie zajęć edukacyjnych pokazywano uczniom jak ważnym zasobem jest woda i jej racjonalne gospodarowanie. Na terenie szkoły prowadzono c.d. szkolnej akcji oszczędzania wody, uczniowie odnowili znaki informacyjne. W akcję tę wdrożył się Samorząd Uczniowski i uczniowie pełnili funkcję kontrolerów w zakresie czy krany w szkolnych łazienkach są dobrze zakręcane.

 foto


III. Nauczyciele zgodnie z obowiązującą podstawą programową przygotowali tematykę z omawianych zakresów tematycznych przeznaczonych do realizacji w klasach na II semestr. Zaplanowali w rozkładach materiałów tematy związane z realizowanymi obszarami: WODA,ODPADY.

Na terenie szkoły już od wielu lat prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek,w czasie trwania której połączono działania proekologiczne z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wypracowanym przez grupę roboczą harmonogramem uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi w dniu 22 grudnia 2015r. odwiedziła nas Pani Magdalena Frajtak-Lepczyńska pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie i przeprowadziła zajęcia „Nasza woda, nasze życie czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta”.Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej o zasobach wody i jej racjonalnym wykorzystywaniu. Na potrzeby spotkania powstało mini laboratorium gdzie wykonywane były proste doświadczenia. Korzystając z fachowej porady oraz profesjonalnego sprzętu uczniowie sprawdzali m.in. stan wody w szkole jej „twardość” oraz zawartość żelaza. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą stanu czystości wody w naszej szkole i nie tylko, dowiedzieli się również jak należy racjonalnie gospodarować wodą i ją oszczędzać.

 foto foto


IV. W dniu 19 stycznia 2016r r. odwiedzili nas edukatorzy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Panowie Piotr Szuszkiewicz i Wojciech Solarski, którzy pozytywnie ustosunkowali się do naszej prośby o przeprowadzenie zajęć dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej o odpadach produkowanych przez człowieka. Poznali drogę segregowanych odpadów od konsumenta poprzez kontenery do segregowania odpadów, sortownię, zakład przetwarzający odpady w którym powstaje nowy produkt. Poszerzyli swoją wiedzę na temat segregacji i recyklingu różnego rodzaju odpadów wytwarzanych w domu. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy pozowali do wspólnego zdjęcia z maskotką Zakładu „Orli Staw”.

 foto


V. Również szkolna zabawa choinkowa była dobrym polem do popisu i propagowania działań podjętych przez Eko-komitet . Uczniowie przygotowali : plakaty informujące i zapraszające do wspólnej zabawy, kotyliony oraz elementów dekoracji z odpadów. Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie, zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się we czwartek 04 lutego, na którą czekali z wielką niecierpliwością uczniowie naszej szkoły. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy była tematyka wody. Na ten dzień uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dekoracje sali nawiązujące do tematu, a były to różne zwierzęta i rośliny wodne wykonanie z surowców wtórnych. Sala gimnastyczna zmieniła się w podwodny świat. Imprezę rozpoczęła Pani dyrektor Wioletta Łajs-Błaszczyk, która serdecznymi i pełnymi ciepła słowami powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów oraz nauczycieli. Wielkie wrażenie wśród publiczności wywarła prezentacja muzyczno-taneczne wykonana przez uczniów naszej placówki.
Ponadto dużo radości sprawiła uczestnikom prezentacja tematyczna na temat zbiorników wodnych i ich prawidłowej eksploatacji przez człowieka przygotowana przez wędkarza hobbystę Pana Janisława Dzierana. Prelegent propagował formy spędzania wolnego czasu nad wodą, wdrażał do nawyku dbania o zbiorniki wodne. Uczniowie mieli możliwość utrwalić nazwy roślin i zwierząt mieszkańców wód, dowiedzieli się również wielu cennych informacji o zanieczyszczeniu zbiorników wodnych przez człowieka i jego negatywny wpływ na florę i faunę wód.

 foto foto
foto


VI. Uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapautycznych zachęceni do samodzielnego poszukiwania wiedzy z dostępnych źródeł informacji, inicjowali działania mające na celu zmniejszanie ilości produkowanych przez człowieka odpadów - zajęcia te przeprowadzone były metodą projektu : Odpady w życiu codziennym człowieka.
Uczniowie wykonywali pod kierunkiem nauczyciela przedmioty użyteczne – instrumenty muzyczne.

 foto


VI. 14 czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych na terenie Oczyszczalni ścieków w Warcie. Zajęcia dotyczyły wędrówki wody – od momentu jej pobrania ze studni poprzez uzdatnianie, różnorodne wykorzystanie za do powstania ścieku i jego oczyszczenie do momentu ponownego wprowadzenia do środowiska.

 foto foto foto foto


VII. W dniu 26.04.2016r. w naszej szkole odwiedzili nas uczniowie klasy 1a Szkoły Podstawowej w Warcie przybyli oni do nas na zaproszenie uczniów Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego klasy II Gimnazjum oraz zespołu klasowego VI Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego. Temat zajęć integracyjnych : Uczę się dbać o środowisko naturalne. Celem spotkania była szeroko rozumiana integracja, nawiązywanie nowych kontaktów, rozwijanie umiejętność twórczego działania oraz wdrażanie uczniów do dbania o środowisko naturalne. Spotkanie rozpoczęło się zabawą integracyjną, następnie dzieci nazywały i rozróżniały pory roku, odczytywały nazwy pór roku, i dopasowywały je do obrazka, doskonaliły umiejętność odczytywania informacji zapisanych w formie symboli, rozróżniały i nazywały stany skupienia wody w różnych porach roku. Kolejna część zajęć dotyczyła zasad segregowania odpadów i zastosowania ich w praktyce. Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie wykonali pracę plastyczną „Kosz na odpady”. Ważnym aspektem tych zajęć była współpraca w zróżnicowanej pod względem potencjału intelektualnego grupie. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem - dzieci stworzyły bardzo dobrą atmosferę.

 foto foto


VIII. Jak co roku już od 7 lat zorganizowany został Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”. Tradycją już jest , że dla wszystkich grup uczestniczących przygotowywany jest mały upominek. Tym razem była to przesympatyczne kropelka wody, która przypominała man, że woda to podstawa życia na Ziemi.