Logo szkoły

ZESPÓŁ

SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WARCIE


SZKOŁY DLA EKOROZWOJU
strona główna historia szkoły Nasz patron kadra pedagogiczna o szkole zaplecze dydaktyczne Publikacje i materiały nauczycieli Galeria zdjęć Położenie naszej Szkoły Aktualności Stowarzyszenie Programy unijne Aktualne zamówienia publiczne Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


"Szkoły dla Ekorozwoju"

Strona Programu

      W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Specjalnych w Warcie przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Jest to program edukacji proekologicznej realizowany na terenie całego kraju. Program ten podlega Międzynarodowej Sieci Eco-Schools, która przyznaje bardzo prestiżowe wyróżnienie szkołom na całym świecie – jest w pierwszym etapie uzyskanie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz certyfikatu Zielonej Flagi.
Wyróżnione „Szkoły dla Ekorozwoju” to rozbudowana sieć partnerów zaczynając od szkół, instytucji publicznych, aż po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu.
Pieczę nad prawidłową realizacją Programu w Polsce czuwa Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”; skład której tworzą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz firmy wspierające.

Działania zmierzające do uzyskania Lokalnego Certyfikatu Aktywności Ekologicznej to szereg zadań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych; w te działania zaangażowane jest cała szkoła oraz osoby i instytucje wspierające. Inicjowane przez szkołę działania podejmują wszystkie wymienione grupy w zakresie promowanie postaw proekologicznych.

Aby uzyskać Lokalny Certyfikat Aktywności Ekologicznej Zespół Szkół musi spełnić określone warunki:

1. Powołanie grupy roboczej – w skład której wchodzą: Adriana Dzieran, Katarzyna Angerman, Halina Woźniak, Lidia Wielgus, Małgorzata Nowicka, Agnieszka Wróbel, Agnieszka Zając oraz rodzice naszych uczniów; grupa spotyka się dwa razy w kwartale.

2. Przeprowadzenie na terenie szkoły audytu początkowego. Audyt ekologiczny jest przeprowadzany dwa razy; na początku i na końcu roku szkolnego.

Przeprowadzone Audyty:

A) Audyt dla gimnazjum - > zobacz

B) Audyt dla szkoły podstawowej - klasy I - III - > zobacz3. Zespół roboczy wdraża plan pracy do programu pracy szkoły;akcentując w nim opracowywane problemy. Plan działania zawiera konkretne cele z wyznaczoną ramą czasową na ich osiągnięcie.

4. Komitet roboczy monitoruje i ocenia proces wdrażania programu SdE; wspólnota szkolna jest informowana o dokonywanych postępach na rzecz otaczającego środowiska; komitet spotyka się by dokonać przeglądu i przeglądu zgromadzonych danych.

5. Program SdE jest zintegrowany z planem nauczania; (wyznaczona osoba z grupy roboczej jest odpowiedzialna za realizację działań); szkoła posiada plan powiązania różnorodnych zagadnień ekologicznych z programem nauczania.

6. Działania SdE są dokumentowane i umieszczane na tablicy ogłoszeń bądź gazetce szkolnej, lub w każdej innej formie umożliwiającej prezentacje. Szczegóły działalności zamieszczane są na stronie internetowej szkoły.

7. Cała społeczność szkolna tworzy Kodeks Ekologiczny, który jest wyeksponowany w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu. Przegląd Kodeksu Ekologicznego dokonywany jest co roku, w celu upewnienia się, że nadal jest on aktualny.

OPIS DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE

W wielu klasach wystrój świąteczny stanowiły żywe świerki w donicach, w ostatnich dniach stycznia (przed rozpoczęciem ferii zimowych) drzewka zostały przesadzone do szkolnego ogródka. Będą one stanowiły zielone wzbogacenie przyszkolnego terenu.

Wszyscy uczniowie naszej społeczności zostali zaangażowani do przygotowania Kodeksu Ekologicznego. Prace plastyczne w myśl przygotowanych haseł wykonywały dzieci o zróżnicowanym potencjale intelektualnym. Zawarte ilustracje zostały wykonane różnymi ciekawymi technikami – tak by zwracały uwagę oglądającego.

Zilustrowane hasła:
-Jedz owoce i warzywa, po nich zdrowia przybywa.
-Oszczędnie wody używać zachęcam, sam zawsze dobrze kran zakręcam.
-Oszczędzaj energię elektryczną.
-Nie śmiecę – segreguję.
-Włącz eko-myślenie i zgaś zbędne oświetlenie.
-Do śmietnika wrzucam śmieci, wtedy świat czystością świeci.
-Robię zakupy bez torby foliowej, korzystam chętnie z tej papierowej. -Niech się dowie twoja główka jak przydatna jest deszczówka.
-Biegam, skaczę ,jeżdżę na rowerze, chętnie spędzam czas na rodzinnym spacerze.

Zespół roboczy wyłonił najciekawsze prace, które zostały umieszczone na naszym ekologicznym drzewku, drzewko jest umieszczone na korkowej tablicy i wisi w bardzo widocznym miejscu szkolnego korytarza. Zadaniem dla wychowawców wszystkich oddziałów było zapoznać uczniów z Kodeksem i omówić jego interpretację oraz znaczenie; jak również klasy miały podjąć zobowiązanie do sumiennego przestrzegania zawartych tam zasad.
 foto


Kolejną formą aktywności przyrodniczo-ekologicznej naszych uczniów było podjęcie akcji dokarmiania ptaków. Dokarmianie ptaków uczniowie ZSS w Warcie rozpoczęli tuż przed zimową przerwą świąteczną, ponieważ zima tego roku była wyjątkowo łaskawa, obowiązek dokarmiania przyjął zespół klasowy IV-VI Szk.Podst.

Uczniowie postanowili wykorzystać wcześniej już opracowane pomysły. Nasze karmniki dla ptaków były trochę inne; do przygotowania ich potrzebne były: plastikowe lub styropianowe pojemniki z nawierconym otworem w denku, drucik, patyk, smalec oraz nasiona dyni, maku, łuskane orzechy włoskie lub laskowe oraz nasiona dyni, można również skorzystać z nasion zbóż (choć mają one małą kaloryczność). Ziarna oraz nasiona należy ze sobą zmieszać, dodać smalec i wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Ugnieść kulę z przygotowanych składników i włożyć ja do pojemnika. Następnie przełożyć patyk, zamocować drucik tak aby można było zawiesić na gałęzi.

 foto foto foto ;foto


Tak przygotowane karmniki zostały zamontowane na szkolnym placu. Uczniowie systematycznie doglądali karmników czy nie są opróżnione i uzupełniali zapasy pożywienia.

 foto


Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli w ramach pro – ekologicznej aktywności zobrazowali hasło "Oszczędzaj wodę". Wykonane przez nich ilustracje zostały umieszczone nad każdą umywalką w budynku naszej szkoły, w celu promowania pozytywnego podejścia do oszczędzania wody.
 foto


W dniu 1.10.2014r. nasza szkoła zorganizowała Biegi Terenowe "Kamionacz 2014". W zawodach brali udział sportowcy naszej szkoły i innych placówek. Celem organizowanej imprezy była szeroko pojęta integracja oraz propagowanie prozdrowotnych, aktywnych form wypoczynku.
fotofoto


21 października 2014r. uczestniczyliśmy w ekologicznej wycieczce do Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawej lekcjii na temat ekologicznego wykorzystania odpadów oraz ich segregacji. Dowiedzieliśmy się co się dzieje z odpadami po ich wrzuceniu do pojemników na śmieci, a także zwiedziliśmy zakład i obejrzeliśmy jak funkcjonuje stacja przeładunkowa odpadów komunalnych.
fotofoto


20 marca 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny! Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali Marzannę jako symbol zimy. Zaprezentowali również inscenizację powitania wiosny, recytowali wiersze, śpiewali piosenki o tematyce wiosennej. Ze względu na mądre podejście do tematu jakim jest ekologia, nie paliliśmy i nie topiliśmy Marzanny. Wspólnie pokazaliśmy, że można w bardzo ciekawy sposób uczcić Pierwszy Dzień Wiosny.

 foto foto foto


W tym dniu miało miejsce zaćmienie słońca. Wzbudziło ono wśród uczniów ogromną ciekawość. Uczniowie byli zadowoleni, że mogli doświadczyć tego zjawiska.


6 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły gościli w Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. W czasie tej niecodziennej wizyty udaliśmy się do wilanowskiego obserwatorium przyrody, gdzie obserwowaliśmy i rozpoznawaliśmy rośliny i zwierzeta występujące w królewskim parku. Prócz spostrzegawczego oka pomagał nam sprzęt optyczny - lupy i lornetki. Szukaliśmy tropów i śladów zwierząt, które pokazywały nam drogę do swoich domów - dziupli i gniazd. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, krzewy i rośliny zielone występujące na terenie parku. Dzięki tej wycieczce mogliśmy podziwiać przyrodę wilanowskiego parku na wyciągnięcie ręki.
fotofotofotoW czasie tegorocznego pleneru malarskiego "Wiosna w pełni", który odbył się 12.05.2015r. uczestnicy mieli przyjemnośc podziwiać piękno przyrody i tworzyć obrazy w okolicach domku Koła Łowieckiego "Puchacz" w Rossoszycy. Głównym celem pleneru była szeroko pojęta integracja oraz ukazanie bogatych walorów krajobrazowych i przyrodniczych okolic Warty. Uczestnicy obcując z bogactwem otaczającej przyrody doskonalili swoje zdolności plastyczne, a zarazem dostrzegali jej piękno i różnorodność z wielu perspektyw.
fotofotoOprócz tego od początku roku szkolnego odbyło się wiele lekcji związanych z tematyką przyrodniczo – ekologiczną, np.:
– Wpływ działalności człowieka na glebę;
– Znaczenie owoców w gospodarce człowieka;
– Znaczenie roślin w życiu człowieka;
– Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią?;
– Witaminy z sadu i ogrodu;
– Odkrywamy leśne tajemnice;
– Ale wieje;
– To ja prąd elektryczny;
– Ogródek na parapecie;
– Pierwsze zwiastuny przedwiośnia;
- Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią?;
– Witaminy z sadu i ogrodu;
– Odkrywamy leśne tajemnice;
– Ale wieje;
– To ja prąd elektryczny;
– Segregujemy odpady;
– Oszczędzamy wodę;
– Oszczędzamy energię;
– Chronimy lasy i rzeki;
– Jestem małym ekologiem – kodeks ekologiczny;
– Ogródek na parapecie;
– Pierwsze zwiastuny przedwiośnia;
– Zielona ziemia;
– Aktywne formy spędzania czasu wolnego;
– Zachowanie zwierząt wczesną wiosną;
– Wiosna w ptasich rodzinach;
– Już wiosna!;
– Na tropach wiosny;
– Co się dzieje w ogrodach?;
– Co kryje się w środku kwiatka?;
– Mieszkanie rysia – mieszkańcy lasu;
– Skarby ziemi;
– Pogadanka – praktyczne wiadomości o ekologii;
– Korzyści z drzew;
– Chrońmy to co najcenniejsze.W dniu 27.05.2015r. uczniowie Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego klasy II Gimnazjum wraz z zespołem klasowym I-III gościli grupę dzieci sześcioletnich „Motylki” z Publicznego przedszkola w Warcie. Celem spotkania była szeroko rozumiana integracja oraz wdrażanie uczniów do oszczędzania wody. Dzieci poprzez zabawy badawcze, obserwację eksperymentowały z wodą i wyciągały wnioski. Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie wykonali pracę plastyczną „Kropla Wody”. Zajęcia uwieńczył wspólny poczęstunek - szklanka zdrowej wody mineralnej.

fotofotoW dniu 08.06.2015r. w naszej szkole odbyła się pro-ekologiczna prezentacja pt.” Skąd się bierze woda w kranie?”, czyli o wodzie prawie wszystko, przedstawiana naszym słuchaczom przez panią Magdalenę Frajtak- Lepczyńską - głównego technologa wody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. Uczniowie mogli krok po kroku poznać długą wędrówkę wody od źródła- do szklanki wody.

fotoOd początku 2015r. wśród społeczności szkolnej szerzymy ideę bezpiecznego picia wody z kranu, polegającego na rozbudzaniu świadomości w zakresie potrzeby badania wody, upowszechnianiu i dostępności wyników tych badań. Efektem jest promowanie wśród uczniów zdrowego nawyku świadomego picia wody z kranu. W ramach tych działań 25.06. 2015r. uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Festynie Wodnym - inauguracji projektu: „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy warta”, którego głównym celem jest montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody i chemii.

fotofoto