Scenariusze

Scenariusz przysposobienia do pracy "Zdrowe ciasteczka owsiane" - autor L. Wielgus    >>>> pobierz<<<<

Scenariusz otwartych zajęć świetlicowych  - autor L. Wielgus     >>>> pobierz<<<

Scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego  przeprowadzonych w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - autor M. Gawłowska >>>> pobierz<<<<