Wigilia w szkole

W ramach programu Ministerstwo Edukacji i Nauki #MiędzypokolenioweCentraEdukacyjne - wsparcie integracji miedzypokoleniowej realizowanego przez Stowarzyszenie Razem możemy wiele cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi oraz rodzinami uczniów Zespół Szkół Specjalnych Warta 15 grudnia 2022 roku uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym. Były pięknie udekorowane stoły, smaczne potrawy, ale przede wszystkim pełna radosnych dźwięków kolęd i pastorałek świąteczna atmosfera.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych przez panią Dyrektor Elżbietę Słowińską. Na wstępie przedstawiciel Rady Rodziców p. Karol Kędzia odczytał fragment Pisma Świętego. Ksiądz kanonik Eugeniusz Budkowski pobłogosławił zebranych oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia. Następnie głos zabrali goście pani Hanna Banach starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, pan Tomasz Baliński członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, pani Monika Cybertowicz koordynator medyczny OpdDiM oraz ojciec Juliusz, życząc zebranym zdrowych, spokojnych, pełnych miłości i pokoju świąt Narodzenia Pańskiego. Swoją obecnością naszą szkolną wigilię uświetnili również pani Edyta Leszczyńska dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie, pani Barbara Cichecka dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty, pan Maciej Gałka dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, szacowni emeryci oraz absolwenci.
W trakcie wspólnego kolędowania pani Edyta Balińska – Zwolińska prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy wiele” dokonała prezentacji kalendarza świątecznego, który powstał ze środków pozyskanych w ramach Programu. Serdecznie podziękowała 12 wyjątkowym rodzinom, które zgodziły się ozdobić kolejne miesiące kalendarza wspólnymi fotografiami i tym samym włączyć się w promocję naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie!!!