11 Listopada - Święto Niepodległości

W bieżącym roku szkolnym listopadowe obchody 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były okazją do wspólnego świętowania całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami uczniów i zaproszonymi gośćmi. Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny ukazujący drogę Polski do odzyskania wolności. Zebrani wysłuchali także wykładu pani Barbary Cicheckiej dotyczącego regionalnych aspektów związanych z wydarzeniami roku 1918. Następnie został zaprezentowany taniec ze wstęgami do utworu „ To moja Polska” oraz taniec w kręgu - Haneros. Po występach artystycznych wszyscy zebraliśmy się na Wieczornicy, aby wysłuchać informacji dotyczących powstania pieśni patriotycznych oraz wspólnie je zaśpiewać. Podniosła, uroczysta i wzbudzająca refleksje atmosfera towarzyszyła wszystkim zebranym.

To wyjątkowe spotkanie uwiecznili swoją obecnością znakomici goście: pan Mariusz Bądzior starosta sieradzki, pani Hanna Banach starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, pan Tomasz Baliński członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, pani Edyta Leszczyńska dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie, pani Monika Cybertowicz koordynator medyczny  OPdDiM, pani Barbara Cichecka dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty,  ks. kan. Eugeniusz Butkowski proboszcz parafii św. Mikołaja w Warcie, szacowni emeryci, rodzice i bliscy naszych uczniów oraz absolwenci.